sâmbătă, 1 iunie 2019

Centralele industriale și instituțiile asimilate ale Ministerului Industriei Alimentare - 1988

Centrala industrială de morărit și panificație
Centrala industrializării cărnii
Centrala industrializării laptelui
Centrala pescuitului și industrializării peștelui
Centrala industriei zahărului și produselor zaharoase
Centrala industriei uleiului
Centrala vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase
Trustul pentru producerea conservelor și sucurilor

Sursa: SANIC, fond CC al PCR - Secția Cancelarie, dosar 102/1988, f. 6v, 7.