joi, 27 aprilie 2017

Inițiative, întreceri, concursuri, lozinci, acțiuni 3/3Pentru a implusiona activitatea economică, dar și formatarea întregii societății pe matricea valorilor comuniste, după 1948 au fost emise și desfășurate diverse inițiative, întreceri socialiste, concursuri, lozinci propagandistice și alte acțiuni.

Dintr-o tonă de metal introdusă în laminare, să obținem 1,5kg țeavă în plus.
Productivitate irară maximă, cu consumuri specifice minime.
Brigăzile eficienței economice.
Autocontrolul pe flux.
Zile și săptămâni record în producție.
Lucrăm o zi pe lună cu materiale economisite.
Eu produc, eu controlez, eu răspund.
Vitrina calității.
Fiecare utilaj folosit la capacitate maximă.
Cel mai îngrijit utilaj.
Fiecare tânăr al satului – participant activ la dezvoltarea și consolidarea unităților agricole.
Să economisim zilnic un leu la suta de lei cheltuiți în producție.
Secția de mecanizare cu cele mai bune rezultate.
Toate sporturile pentru popor.
Autocontrolul calității.
Contul de economii al grupei sindicale.
Niciun utilaj sub randamentul planificat, niciun minut nelucrat.
Fiecare inginer și tehnician să rezolve o problemă de organizare în afara sarcinilor de serviciu.
Minutul acuză – minutul felicită.
Fiecare tânăr – la nivelul fruntașilor.
Procesul rebuturilor.
Decada record în producție.
Utilaj în grija tânărului.
Cincinalul calității.
Din produse secundare, produse noi.
Să trăim și să muncim în chip comunist.
La pupitrul de comandă al educației socialiste.
Întreaga cantitate de fontă peste plan elaborată cu cocs economisit.
Fiecare mașină de încărcat folosită la un randament de cel puțin 6 tone minereu pe post.
La navetiști acasă.