luni, 24 aprilie 2017

Inițiative, întreceri, concursuri, lozinci, acțiuni 2/3

Pentru a implusiona activitatea economică, dar și formatarea întregii societății pe matricea valorilor comuniste, după 1948 au fost emise și desfășurate diverse inițiative, întreceri socialiste, concursuri, lozinci propagandistice și alte acțiuni.
 

Fiecare cadru tehnic să soluționeze anual, în afara atribuțiunilor directe de muncă, o problemă tehnico-organizatorică cu o eficiență cel puțin egală cu o retribuție lunară.
Mașina de sarjat a tinereului.
Cuptorul tineretului.
Știință, tehnică, producție.
Pregătirea profesională – la cotele cincinalului revoluției tehnico-științifice.
Zile și săptămâni record.
Să lucrăm o zi cu materiale economisite.
Niciun minut pierdut.
Cu microfonul printre întârziați.
Mașina folosită la capacitate maximă.
Fiecare reper confecționat – purtătorul unei economii de metal.
Să lucrăm o zi pe lună cu combustibilul economisit.
Gospodarii energiei.
Din deșeuri, noi produse și repere
Fiecare constructor, un participant activ la reducerea cu cel puțin 0,5% a cheltuielilor materiale față de sarcina planificată.
Să lucrăm cel puțin o zi pe lună cu carburanți și lubrifianți economisiți.
Din aceeași cantitate de materii prime, cât mai multe produse.
Fiecare colectiv de muncă – colectiv al gândirii și al creației tehnico-științifice.
O mie de muncitori cu experiență și înaltă calificare să pregătească o mie de tineri muncitori.
Prin autoconducere muncitorească să sporim eficiența întregii activități economice.
La fiecare loc de muncă eficiență superioară.
Să transformăm cantitatea într-o nouă calitate.
Colectiv al afirmării cincinalului revoluției științifico-tehnice.
Să lucrăm o zi pe lună cu electrozi din economie.
Atelierul meu, mândria mea.
Schimburile de onoare.
Zilele record.
Știința în slujba omului.
Știința - un drum spre viitor.
Fiecare om al muncii, un bun proprietare și producător socialist.
Fiecare om al muncii, participant activ la acțiunea de creație tehnico-științifică.
Marca întreprinderii – prestigiul nostru.
Fiecare utecist fruntaș în întrecerea socialistă, model de comportare.
Luna calității.
Cine cunoaște agricultura câștigă.
Olimpiada mecanizatorului.
Cel mai bun cofetar și brutar.
Mâini măiestre.
Meseria – brățara de aur.
Pentru cel mai bun și priceput crescător de animale.
Față în față cu produsele noastre.
Olimpiada constructorului,
Stăpân pe volan.
Precizie și măiestrie.
Olimpiada conducătorului auto.
Produl tineretului
Mai mult oțel.