duminică, 30 aprilie 2017

joi, 27 aprilie 2017

Inițiative, întreceri, concursuri, lozinci, acțiuni 3/3Pentru a implusiona activitatea economică, dar și formatarea întregii societății pe matricea valorilor comuniste, după 1948 au fost emise și desfășurate diverse inițiative, întreceri socialiste, concursuri, lozinci propagandistice și alte acțiuni.

Dintr-o tonă de metal introdusă în laminare, să obținem 1,5kg țeavă în plus.
Productivitate irară maximă, cu consumuri specifice minime.
Brigăzile eficienței economice.
Autocontrolul pe flux.
Zile și săptămâni record în producție.
Lucrăm o zi pe lună cu materiale economisite.
Eu produc, eu controlez, eu răspund.
Vitrina calității.
Fiecare utilaj folosit la capacitate maximă.
Cel mai îngrijit utilaj.
Fiecare tânăr al satului – participant activ la dezvoltarea și consolidarea unităților agricole.
Să economisim zilnic un leu la suta de lei cheltuiți în producție.
Secția de mecanizare cu cele mai bune rezultate.
Toate sporturile pentru popor.
Autocontrolul calității.
Contul de economii al grupei sindicale.
Niciun utilaj sub randamentul planificat, niciun minut nelucrat.
Fiecare inginer și tehnician să rezolve o problemă de organizare în afara sarcinilor de serviciu.
Minutul acuză – minutul felicită.
Fiecare tânăr – la nivelul fruntașilor.
Procesul rebuturilor.
Decada record în producție.
Utilaj în grija tânărului.
Cincinalul calității.
Din produse secundare, produse noi.
Să trăim și să muncim în chip comunist.
La pupitrul de comandă al educației socialiste.
Întreaga cantitate de fontă peste plan elaborată cu cocs economisit.
Fiecare mașină de încărcat folosită la un randament de cel puțin 6 tone minereu pe post.
La navetiști acasă.

luni, 24 aprilie 2017

Inițiative, întreceri, concursuri, lozinci, acțiuni 2/3

Pentru a implusiona activitatea economică, dar și formatarea întregii societății pe matricea valorilor comuniste, după 1948 au fost emise și desfășurate diverse inițiative, întreceri socialiste, concursuri, lozinci propagandistice și alte acțiuni.
 

Fiecare cadru tehnic să soluționeze anual, în afara atribuțiunilor directe de muncă, o problemă tehnico-organizatorică cu o eficiență cel puțin egală cu o retribuție lunară.
Mașina de sarjat a tinereului.
Cuptorul tineretului.
Știință, tehnică, producție.
Pregătirea profesională – la cotele cincinalului revoluției tehnico-științifice.
Zile și săptămâni record.
Să lucrăm o zi cu materiale economisite.
Niciun minut pierdut.
Cu microfonul printre întârziați.
Mașina folosită la capacitate maximă.
Fiecare reper confecționat – purtătorul unei economii de metal.
Să lucrăm o zi pe lună cu combustibilul economisit.
Gospodarii energiei.
Din deșeuri, noi produse și repere
Fiecare constructor, un participant activ la reducerea cu cel puțin 0,5% a cheltuielilor materiale față de sarcina planificată.
Să lucrăm cel puțin o zi pe lună cu carburanți și lubrifianți economisiți.
Din aceeași cantitate de materii prime, cât mai multe produse.
Fiecare colectiv de muncă – colectiv al gândirii și al creației tehnico-științifice.
O mie de muncitori cu experiență și înaltă calificare să pregătească o mie de tineri muncitori.
Prin autoconducere muncitorească să sporim eficiența întregii activități economice.
La fiecare loc de muncă eficiență superioară.
Să transformăm cantitatea într-o nouă calitate.
Colectiv al afirmării cincinalului revoluției științifico-tehnice.
Să lucrăm o zi pe lună cu electrozi din economie.
Atelierul meu, mândria mea.
Schimburile de onoare.
Zilele record.
Știința în slujba omului.
Știința - un drum spre viitor.
Fiecare om al muncii, un bun proprietare și producător socialist.
Fiecare om al muncii, participant activ la acțiunea de creație tehnico-științifică.
Marca întreprinderii – prestigiul nostru.
Fiecare utecist fruntaș în întrecerea socialistă, model de comportare.
Luna calității.
Cine cunoaște agricultura câștigă.
Olimpiada mecanizatorului.
Cel mai bun cofetar și brutar.
Mâini măiestre.
Meseria – brățara de aur.
Pentru cel mai bun și priceput crescător de animale.
Față în față cu produsele noastre.
Olimpiada constructorului,
Stăpân pe volan.
Precizie și măiestrie.
Olimpiada conducătorului auto.
Produl tineretului
Mai mult oțel.

Inițiative, întreceri, concursuri, lozinci, acțiuni 1/3

Pentru a implusiona activitatea economică, dar și formatarea întregii societății pe matricea valorilor comuniste, după 1948 au fost emise și desfășurate diverse inițiative, întreceri socialiste, concursuri, lozinci propagandistice și alte acțiuni.

Niciun tânăr crescător de animale neînscris în registrul achizitorului.
Satul cel mai bine gospodărit și îngrijit.
Fiecare tânăr al satului – participant activ la dezvoltarea și consolidarea economică a unităților agricole.
Fiecare palmă de pământ să fie folosită în scopuri productive.
Să lucrăm o zi din trimestru cu materiale economisite.
Nicio mașină și niciun utilaj sub randamentul planificat, niciun minut nelucrat.
Niciun refuz la export.
Fiecare inginer, tehnician și economist să rezolve în plus față de sarcinile cuprinse în planul tehnic, cel puțin o problemă tehnică sau de organiare a producției și a muncii.
Locul de muncă – cartea de vizită a fiecărui tânăr.
Elev la școală, elev acasă, elev în societate.
Învățătura – datorie de onoare a fiecărui utecist.
Cel mai gospodărit șantier și loc de muncă.
Mașinile în întreținere proprie.
Ziua întreținerii utilajelor.
Tânărul gospodar în acțiune.
Micronul, gramul, secunda, kilowatul-oră în slujba sporirii eficienței economice.
Autocontrolul calității pe faze de lucru.
Fiecare muncitor – un control de calitate.
Prietenul noului încadrat în muncă.
Maratonul autodepășirii.
Orizontul tineretului.
Cea mai frumoasă stradă.
Cel mai frumos cartier.
Cea mai frumoasă comună.
Cel mai frumos sat.
Brigada înaltei productivități.
Dirigenția muncitorească.
Brigada de producție și educație socialistă.
La sfat cu ortacii.
La fiecare cuptor, ân fiecare schimb să producem cel puțin 2 tone de oțel peste plan.
Programul PCR – programul nostru de muncă.
Micronul, gramul, secunda.
Fiecare cadru tehnico-economic să rezolve cel puțin o problemă în afara planului tehnic.
Contul colector de economie al grupei sindicale.
Tinereul – factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-științifice.
Fiecare Asociație a Studenților Comuniști – colectiv de educare prin muncă și pentru muncă a studenților.
Fiecare inginere și tehnician să rezolve cel puțin o problemă tehnică sau economică în plus față de sarcinile planului tehnic.
Minute, metri lei.