marți, 17 ianuarie 2017

Uzina de anvelope Danubiana

Uzina de anvelope Danubiana

Sursa: ***, La Roumanie dans le commerce mondial 1944-1964, București, [f.a.], p. 128.