marți, 31 ianuarie 2017

Sistemul de retribuire a muncii în RSR


Sistemul de retribuire a muncii în RSR era compus din mai multe elemente: retribuția tarifară, indemnizația de conducere sau cele care acordau pentru unele activități suplimentare, participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitățile economice, premiile anuale pentru personalul din instituțiile de stat și alte unități stabilite de lege, premii acordate pentru realizări deosebite,  economii de materiale și forță de muncă, sporuri la retribuție acordate pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate, în scopul stimulării stabilității personalului, retribuții majorate sau sporuri.

Sursa: Legea nr. 57 din 29 octombrie 1974 Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii (republicarea din Buletinul Oficial, nr. 59-60, 23 iulie 1980).