marți, 31 ianuarie 2017

Retribuția tarifară a medicilor

Ca și în cazul cadrelor didactice din învățământul superior, și în cel al medicilor existau diferențieri în ceea ce privește retribuția tarifară. Astfel, existau două niveluri de retribuire. În nivelul I se încadrau „medicii primari și principali care efectuează intervenții chirurgicale cu un înalt grad de complexitate și dificultate, în cadrul unor unități, secții sau compartimente special constituite și dotate, în specialitățile: neurochirurgie, chirurgie cardiacă, chirurgie toraco-pulmonară, urologie, oftalmologie și otorinolaringologie; medicii primari și principali care lucrează în unități și secții clinice universitare, institute și centre medicale și de cercetare științifică medicală, precum și cei care își desfășoară activitatea în specialitățile anestezie și terapie intensivă, radiologie și radioterapie”. Lor li se alăturau și medicii de medicină generală „încadrați în dispensarele medicale comunale, care prezintă probleme complexe în ocrotirea sănătății populației respective, stabilite de Consiliul de conducere al Ministerului Sănătății”. În ceea ce privește nivelul II, aici erau încadrați medicii care lucrau în celelalte specialități și locuri de muncă.

Sursa: Legea nr. 57 din 29 octombrie 1974 Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii (republicarea din Buletinul Oficial, nr. 59-60, 23 iulie 1980).