luni, 30 ianuarie 2017

Retribuția tarifară a cadrelor didactice din învățământul superior


Sistemul de retribuire din RSR era aplicat cu unele specificități pentru diferitele categorii de personal. În acest sistem de retribuire, retribuția tarifară era principala componentă. Pentru cadrelor didactice din învățământul superior, retribuția tarifară se diferenția și în raport cu complexitatea și importanța disciplinei pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pe trei niveluri: A, B și C.
Nivelul A cuprindea disciplinele fundamentale: matematica, fizica, chimia, științele biologice, științele geologice, limba și literatura română, disciplinele tehnice de specialitate pentru învățământul tehnic, agricol și medico-farmaceutic; disciplinele de științe sociale, științele economice, juridice, pedagogia, istoria, geografia, limbile străine, la facultățile sau secțiile de profil.
Nivelul B conținea disciplinele de științe sociale, științele economice, juridice, pedagogia, istoria, geografia, limbile străine, la alte facultăți sau secții decât cele de profil.
Ultimul nivel, C, cuprindea disciplinele din învățământul de educație fizică și sport, din învățământul de arte plastice, de teatru-cinematografie și de muzică, disciplinele din învățământul pedagogic cu durata de 3 ani, precum și desenul tehnic din învățământul economic și artistic.

Sursa: Legea nr. 57 din 29 octombrie 1974 Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii (republicarea din Buletinul Oficial, nr. 59-60, 23 iulie 1980).