marți, 31 ianuarie 2017

Principalele funcții de conducere și de execuție din organele centrale RSRdirector general
director direcții tehnice
director direcții economice, personal-învățământ
șef serviciu tehnic sau din activitatea de bază
șef serviciu economic
inginer, economist, chimist (principal I, principal II)
inginer, chimist principal III
economist principal III
inginer, chimist
economist
inspector general
inspector principal
inspector
consilier juridic șef
consilier juridic principal
consilier juridic
jurisconsult principal
jurisconsult
tehnician principal
tehnician
planificator principal, contabil principal
planificator, contabil

Sursa: Legea nr. 57 din 29 octombrie 1974 Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii (republicarea din Buletinul Oficial, nr. 59-60, 23 iulie 1980).