luni, 30 ianuarie 2017

Nomenclatorul unic al funcțiilor tehnice, economice, de altă specialitate, administrative, de deservire și de pază din industrie

- Director general
- Director general adjunct
- Director
- Director adjunct
- Inginer geolog șef, șef de mină
- Contabil șef
- Conducător tehnic
- Șef serviciu tehnic (tehnico-economice)
- Șef birou tehnic (tehnico-ecnomice), șef laborator control și cercetare
- Șef secție de producție sau de alte subunități asimilate, proiectare, cercetare, șef sector
- Șef atelier de producție sa ude alte subunități asimilate, proiectare, laborator de cercetare, șef raion (revir)
- Contabil șef al secției de producție sau al altor subunități asimilate
- Dispecer șef tură (energie electrică)
- Dispecer energetic
- Șef parchet (exploatare forestieră)
- Maistru principal specialist
- Maistru principal
- Maistru
- Inginer economist, chimist, fizician și altele similare (principal I, II, III)
- Inginer principal
- Inginer
- Inginer proiectant (principal gradul II, III)
- Inginer proiectant
- Chimist, fizician (și altele similare) principal
- Chimist, fizician (și altele similare)
- Subinginer (subinginer proiectant) principal
- Subinginer (subinginer proiectant)
- Tehnician (tehnician proiectant) principal
- Tehnician (tehnician proiectant)
- Proiectant principal modele
- Proiectant modele
- Tehnician principal în ateliere de modele
- Tehnician în ateliere de modele
- Lucrător în ateliere de modele.

Sursa: Legea nr. 57 din 29 octombrie 1974 Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii (republicarea din Buletinul Oficial, nr. 59-60, 23 iulie 1980).