luni, 30 ianuarie 2017

Factori în stabilirea retribuției muncii

Retribuția muncii se realiza ținând cont de:
„- realizarea și depășirea producției fizice, a valorii producției nete
- îmbunătățirea calității produselor
- folosirea maximă a capacităților de producție
- promovarea progresului tehnic, științific și cultural
- creșterea productivității muncii
- îndeplinirea sarcinilor specifice de muncă
- reducerea cheltuielilor de producție, mai ales pe calea reducerii consumului de materii prime, materiale, combustibil și energie
- sporirea eficienței investițiilor, scurtarea termenelor de execuție, reducerea ponderii construcțiilor în volumul total al investițiilor
- creșterea volumului de producție destinate exportului și a eficienței activității de comerț exterior
- ridicarea continuă a eficienței în activitatea economică a întreprinderilor, precum și în toate domeniile vieții sociale”.

La cele de mai sus se adăugau și contribuția personalului muncitor la realizarea beneficiului planificat și obținerea unor beneficii peste plan, retribuția tarifară și vechimea în unitate.

Sursa: Legea nr. 57 din 29 octombrie 1974 Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii (republicarea din Buletinul Oficial, nr. 59-60, 23 iulie 1980).