marți, 27 decembrie 2016

Uniunea Societăților Științifice ale Personalului Didactic din R.S. România (U.S.S.P.D.)

Uniunea Societăților Științifice ale Personalului Didactic din R.S. România (U.S.S.P.D.) a fost înființată în anul 1968 cu scopul „de a coordona activitatea societăților și asociațiilor personalului didactic sub îndrumarea Ministerului Educației și Învățămîntului”.

Componența U.S.S.P.D. (1981)
Societatea de științe matematice din R.S. România
Societatea de științe fizice și chimice din R.S. România
Societatea de științe biologice din R.S. România
Societatea de științe filologice din R.S. România
Societatea de științe clasice din R.S. România
Societatea română de lingvistică romanică din R.S. România
Asociația slaviștilor din R.S. România
Asociația de studii orientale din R.S. România
Societatea de științe istorice din R.S. România
Societatea de științe geografice din R.S. România
Societatea de științe geologice din R.S. România
Societatea profesorilor de muzică și desen din R.S. România

Sursa: ***, Societăți și asociații în știința românească, București, 1981, p. 55.