joi, 15 decembrie 2016

Unirea revistelor din industria electronică - 1974

În al doilea semestru al anului 1974, revistele „Electrotehnica” și „Automatica și electronica” au fuzionat sub numele „Electrotehnica, electronica și automatica”. De asemenea, noua revistă a preluat și partea de electrotehnică a revistei „Studii și cercetări de energetică și electrotehnică”. 
Unirea revistelor din industria electrotehnică și electronică a fost realizată pentru a ușura „o mai strînsă îmbinare între preocupările” acestei subramurii industriale. 
În aceste condiții, în anul 1974 au apărut 10 numere pentru electrotehnică și 5 pentru automatică și electronică, iar revista „Studii și cercetări de energetică și electrotehnică”, editată de Academia RSR a apărut până în luna iunie 1974. 
Începând cu anul 1975 au fost programate 8 numere pentru electrotehnică și 4 pentru automatică și electronică, revista „Electrotehnica, electronica și automatica” fiind în continuare „deschisă tuturor autorilor care doresc să furnizeze articole de un nivel corespunzător, indiferent că ei lucrează în industrie, în cercetare-proiectare sau în învățământ” și cu speranța că „nivelul științific al revistei va merge mai departe pe linia creșterii sale, ilustrînd realizările din domeniile respective și contribuind la difuzarea lor atît în țară, cît și în străinătate”. 
Cu același prilej, se enunța un nou îndemn către autori de a continua înfățisarea noilor produse sau tehnologii concepute, alături de „rezultatele gîndirii românești născute în procesul de cercetare, învățămînt și industrie”. Abonarea și difuzarea revistei erau considerate „încă un mijloc de promovare a noului, în acest cincinal al evoluției tehnico-științifice, în care sectorul electrotehnic, electronic, de automatică și tehnică de calcul are deosebite sarcini din partea conducerii de partid și de stat”.

Sursa: „Electrotehnica, electronica și automatica”, anul 23, nr. 3, aprilie 1975.