marți, 20 decembrie 2016

„Studii și cercetări de energetică și electrotehnică”

Revista  „Studii și cercetări de energetică și electrotehnică” a fost o revistă ce apărea din anul 1950 de 6 ori pe an. Revista cuprindea „probleme de economie energetică, de electroenergetică, de electronică și automtizări și termotehnică, cum și alte probleme care interesează pe specialiștii energeticieni și electrotehnicieni”. În paginile revistei erau incluse articole, comunicări, note, recenzii ce aveau priveau „probleme și informații în legătură cu tehnica avansată din întreaga lume” cu ambiția de a aduce „contribuții originale la dezvoltarea energeticii contemporane”. 
Prin caracterul său, revista se adresa „tuturor celor ce activează în domeniul energetic, atît în sectorul de cercetare cît și în producție: cercetători, proiectanți, cadre didactice din învățămîntul superior, de la Facultățile de energetică, electronică și electrotehnică, de la Facultățile de fizică din Universități și Institute pedagogice, personalul de specialitate din Ministerele Energiei Electrice, Construcțiilor de Mașini și celelalte departamente și din unitățile subordonate, cadrele de specialiști de la toate unitățile hidro și termoenergetice din țară”. 
În anul 1974 revista avea să înceteze a mai vedea tiparul, fiind continuată de revista „Electrotehnica, electronica și automatica”.