miercuri, 21 decembrie 2016

Servicii Electrouzinproiect București

Institutul de Proiectări Uzine din Industria Electronică și Electrotehnică - Electrouzinproiect București (Bd. Kalinin nr. 18) realiza studii de oportunitate privind realizarea de fabrici noi și studii de dezvoltare a capacităților existente sau de extindere a gamei sortimentelor în fabricație, studii de profilare pe grupuri de uzine sau de fabrici, documentații de engineering la nivel de proiect de execuție, conținând specialitățile (tehnologie, inclusiv proiecte de utilaje speciale, standuri de probă, instalații de manutențiune, instalații electrice, termotehnice, hidrotehnice și speciale, planuri și detalii de montaj al utilajelor, arhitectura și organizarea ansamblurilor industriale, construcții, drumuri și căi ferate uzinale). Institutul oferea și asistență tehnică pentru analize comparative de oferte,  realizând și activități de consulting și proiecte de utilaje și instalații specifice în domeniul industriei electronice și electrotehnice ca standuri de probe, laboratoare de înaltă tensiune, laboratoare pentru încercări de fiabilitate.