sâmbătă, 17 decembrie 2016

Revista „Electrotehnica, Electronica, Automatica”

Revista „Electrotehnica, Electronica, Automatica” a fost o revistă care avea statutul de „organ al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii și al Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor din Republica Socialistă România. Îndrumarea științifică era asigurată de Institutul Central de Cercetări pentru Electronică, Electrotehnică, Automatică, Mașini-Unelte și Mecanică Fină, iar editorul acestei reviste era  Oficiul de Informarea Documentară al MICMUE și Institutul de Cercetări pentru Industria Electrotehnică (ICPE).
Sursa: „Electrotehnica, Electronica, Automatica”, anul 22, nr. 7-8, iulie-august 1974.
Cu trecerea timpului au mai apărut modificări în ceea ce privește identitatea revistei.

În 1985 revista avea statutul de „organ al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini”/„organ al Ministerului Industriei Electrotehnice” (din 1985). Revista apărea în cadrul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru electrotehnică (ICPE). 
Câteva amănunte în privința prețului, abonamentului și difuzării revistei. În anul 1985, cel de-al 33-lea an de apariție în calitate de continuatoare a revistei „Electrotehnica”, numărul 7-8 avea un cost de 20 lei, abonamentul anual atât pentru unitățile industriale și instituții, cât și pentru persoanele particulare era de 120 lei, abonamentele putând fi contractate și în străinătate prin Întreprinderea „Ilexim” București (Departamentul export-import presă). 
Revista era tipărită de către Întreprinderea poligrafică „Informația” București, aflată pe strada Brezoianu nr. 23-25. Redacția revistei se afla pe Calea Victoriei nr. 133, București.