duminică, 18 decembrie 2016

Revista „Automatica și Electronica”Revista „Automatica și Electronica” a fost o „revistă tehnico-științifică de automatică, electronică industrială și tehnică nucleară”, „organ al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și al Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor din Republica Socialistă România”. În primul an de apariție, 1958, revista era un
„organ al Asociației Științifice a Inginerilor și Tehnicienilor din RPR”. Redacția revistei era pe strada Ion Ghica, nr. 3, București (raionul Tudor Vladimirescu). Editarea revistei era în sarcina MICM, iar tiparul era efectuat la Întreprinderea Poligrafică „Informația”, situată pe strada Brezoianu nr. 23-25, în București. Un abonament în anul 1965 cost 100 lei pentru întreprinderi, pentru muncitori, tehnicieni și ingineri 90 lei, iar prețul unui exemplar 5 lei.
Apariția acesteia reviste era bilunară și conținea un număr aproximativ de 50 pagini.