luni, 19 decembrie 2016

Reclamă pentru publicațiile ASIT

„Ingineri și tehnicieni
Abonați-vă din timp pe anul 1959 la revistele tehnice de specialitate, elaborate de Asociația Științifică a Inginerilor și Tehnicienilor, care aduc la cunoștință cadrelor tehnice din producție, învățămînt, cercetare și proiectare, ultimile realizări obținute în științele tehnice din țară și străinătate.

Apar lunar:
Automatica și electronica
Celuloză și hîrtie
Energetica
Hidrotehnica
Industria lemnului
Industria textilă
Industria ușoară
Metalurgia și construcția de mașini
Petrol și gaze
Revista construcțiilor și a materialelor de construcții
Revista de chimie
Revista industriei alimentare – produse animale
Revista industriei alimentare – produse vegetale
Revista minelor
Revista pădurilor
Revista transporturilor
Telecomunicații

Un abonament lunar pentru ingineri și tehnicieni lei 30, pentru biblioteci, instituții, combinate tehnice etc. lei 100, prin cont virament nr. 071012 DOC BRPR.
Abonamentele se primesc la sediul Consiliul Central ASIT, Calea Victoriei nr. 118”.

Sursa: „Automatica și Electronica”, nr. 6, noeimbrie-decembrie 1958.