duminică, 18 decembrie 2016

Produse realizate de IPRS BăneasaÎntreprinderea de piese radio și dispozitive semiconductoare IPRS Băneasa
Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 32

Piese radio:
Rezistoare fixe cu peliculă de carbon
Rezistoare bobinate
Termistoare
Condensatoare cu poliester
Condensatoare electrolitice normale
Condensatoare electrolitice miniatură
Condensatoare ceramice
Condensatoare hârtie – uz general
Condensatoare hârtie metalizate
Condensatoare telefonice
Condensatoare auto
Condensatoare pentru tuburi fluorescente
Cablaje imprimate

Dispozitive semiconductoare
Tranzistoare cu germaniu de joasă frecvență de mică putere, de medie putere, de putere
Tranzistoare cu germaniu de înaltă frecvență de mică putere și cu drift de mică putere
Diode cu germaniu cu contact punctiform
Redresoare cu germaniu de medie putere
Fotodiode cu germaniu
Diode redresoare cu siliciu de mică putere și de putere
Diode Zener de mică putere

Condensatoare
Diode cu germaniu
Tranzistoare cu germaniu
Circuite integrate
Punți redresoare
Tiristoare
Tranzistoare cu siliciu
Diode cu siliciu