luni, 19 decembrie 2016

Produse realizate de Întreprinderea Automatica București

Întreprinderea Automatica București
Calea Floreasca nr. 159

Panouri pentru automatizarea mașinilor-unelte, centralelor și stațiilor electrice
Panouri și pupitre pentru automatizarea complexă în industria siderurgică, chimică, alimentară etc.
Panouri debroșabile pentru instalații energetice
Instalații de automatizare complexe pe bază de echipament UNILOG și UNIDIN
Panouri pentru mașini prelucrătoare din industria lemnului, industria pielăriei, industria hârtiei și industria textilă