sâmbătă, 24 decembrie 2016

Produse realizate de Fabrica de elemente pentru automatizări FEA BucureștiFabrica de elemente pentru automatizări FEA București
Calea Floreasca nr. 242-244

Termocupluri
Termometre cu rezistență electrică
Pirometre de radiație totală
Printre produsele fabricate de FEA se număra și traductorul adică un sistem tehnic care stabilește o corespondență între valorile unei mărimi specifice acestui sistem și valorile unei mărimi de altă natură, specifice altui sistem. Traductorul avea diferite aplicații tehnice, putând fi folosit și în telecomunicații, telegrafie.
FEA realiza traductoare electronice pentru instalații industriale de automatizare – cu presiune relativă, presiune absolută, cu presiune diferențială, de nivel, cu nenumărate specificații tehnice pentru tipo-variante.
Alte produse FEA erau detectorul electromagnetic de debit, adaptorul pentru debitmetru electromagnetic.
Aparate pneumatice (produs nou la începutul anilor 1970)
FEA avea să fie cunoscută ulterior sub denumirea Întreprinderea de elemente pentru automatizări București, ca mod de a arăta creșterea importanței acestei unități industriale, păstrând marca FEA.