joi, 29 decembrie 2016

Produse obținute la Întreprinderea de aparate electrice de măsurat IAEM Timișoara
Contoare electrice
Bloc de măsurare diferențiată a energiei electrice
Aparate electromagnetice și magnetoelectrice de tablou
Aparate electromagnetice format profil
Aparate indicatoare format profil pentru măsurarea mărimilor neelectrice
Aparate indicatoare cu scara dublă pentru regulatoare electronice
Logometre, milivoltmetre, miliampermetre, regulatoare