marți, 20 decembrie 2016

Produse fabricate de Întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale IEMI BucureștiÎntreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale IEMI București
Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 9-11

Radiotelefon fix RTF-MF-S (SD)
Radiotelefon portabil RTP-MF-S (SD)
Radiotelefon mobil RTM-MF-S (SD)
Aparate de radio emisie/recepție complet tranzistorizate
Elemente de antenă corectivă
Amplificator
Aparate electronice pentru măsurarea mărimilor electrice
Aparate electronice pentru măsurarea mărimilor neelectrice
Surse de alimentare curent continuu (c.c.)/curent alternativ (c.a.)
Generator de joasă tensiune E-0501
Tensometru electronic cu 6 canale N-2302
Tranzistormetru portabil E-0702
Sursă stabilizată de tensiune continuă