joi, 22 decembrie 2016

Institutul de proiectarea uzinelor și instalațiilor pentru industria electrotehnică București

Institutul de proiectarea uzinelor și instalațiilor pentru industria electrotehnică București
Bd. Kalinin nr. 18

Institutul de proiectarea uzinelor și instalațiilor pentru industria electrotehnică București era proiectantul general pentru industria electrotehnică și electronică executând:
- studii, studii tehnico-economice, studii de profil pentru dezvoltarea capacităților de producție în uzinele și fabricile existente, precum și în unități de producție electrotehnică și electronică
- studii de amplasament și detalii de sistematizare pentru unități de producție electrotehnică
- proiecte de execuție și documentație tehnico-economică completă pentru investiții din industria electrotehnică și electronică sau pentru procese tehnologice specifice electrotehnice
- studii tehnico-economice și proiecte tehnice pentru utilaje specifice industriei electrotehnice și electronice
- documentații tehnico-economice complete pentru lucrări cu caracter specific eletrotehnic și electronic (laboratoare de înaltă și foarte înaltă tensiune, laboratoare de încercări la mare putere de rupere etc.)