vineri, 23 decembrie 2016

Institutul de Cercetări și Proiectări Automatizări și Proiectări Uzine și Instalații pentru Industria Electrotehnică

Institutul de Cercetări și Proiectări Automatizări și Proiectări Uzine și Instalații pentru Industria Electrotehnică
Bd. Kalinin nr. 18

Institutul executa cercetări în vederea elaborării elementelor și echipamentelor de automatizare destinate asimilării în fabricație de serie sau produse unicat, proiectări de instalații de automatizare în toate ramurile economiei națonale, studii, studii tehnico-economice, studii de profil pentru unitățile de producție electrotehnică și electronică, proiecte de execuție pentru investiții din industria electrotehnică și electronică sau pentru procese tehnologice specifice electrotehnice, proiecte tehnice pentru utilaje specifice industriei electrotehnice și electronice, execuții fizice de unicate, modele, prototipuri și diferite produse, serii mici (microproducție).