marți, 20 decembrie 2016

Institutul de Cercetări și Proiectări pentru Electronică și Tehnică de Calcul IETC București

Institutul de Cercetări și Proiectări pentru Electronică și Tehnică de Calcul IETC București
Bd. Kalinin nr. 18

IETC executa studii tehnico-economice, modele experimentale și prototipuri pentru aparate electronice de măsurat mărime electrice, aparate electronice de măsurat mărimi neelectrice, surse de alimentare, echipamente de electronică industrială, aparate electronice pentru medicină și biologie, echipamente de radiocomunicații, piese de ferită. Institutul primea comenzi de cercetare și proiectare pentru aparate și echipamente electronice de laborator sau pentru industrie, existând posibilitatea de a pregăti programe în următoarele limbaje: Fortran, Cobol, Assiris.