sâmbătă, 24 decembrie 2016

ICPE București

Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electrotehnică ICPE
Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Industria Electrotehnică ICPE București
Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45
Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Industria Electrotehnică/ Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electrotehnică (ICPE) realiza „studii, încercări, omologări și execuții de prototipuri din domeniul mașinilor și transformatoarelor electrice, aparatelor de joasă și înaltă tensiune, acționărilor electrice, schemelor complexe electrice și electronice, climatizării produselor industriale, calculelor cu mașini electronice, materialelor electrotehnice cum și proiectări pentru uzine și fabrici cu acest profil”.
ICPE executa cercetări complete, prototipuri și serii zero cu documentații la cheie și asistență tehnică pentru motoare electrice de uz general și construcție specială, micromotoare, generatoare, giromotoare, materiale magnetice permanente de tipul compușilor pământurilor rare cu cobalt, magneți din Mn-Al-C, magneți sintetici Fe-Cr-Co, din particule alungite, forjabile-laminabile, materiale magnetice amorfe, magneți sinterizați, inclusiv magneți de tip ALNICO, într-o gamă foarte variată. Câteva cuvinte cheie prin care ICPE se autocaracteriza: „calitate și fiabilitate, asistență tehnică, scheme de modernizare, service”.
O altă arie de preocupări a ICPE, la mijloscul anilor 1980, este cea a instalațiilor și utilajelor pentru utilizarea surselor energetice neconvenționale ca:
- instalații termice cu captatoare și concentrare, module și sisteme fotovoltaice, echipamente pentru producerea, stocarea și utilizarea hidrogenului în utilizarea energiei solare
- turbine de vânt de mică putere și medie putere între 0,2-300 kW în utilizarea energiei vântului
- instalații de conversie a energiei vânturilor
- acumulatoare acide cu P6, pile și baterii staționare din sistemul Zn-aer, pile și baterii de mare capacitate cu stocare îndelungată cu stocare îndelungată în domeniul surselor electrochimice.
Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electrotehnică ICPE a fost decorat cu Ordinul muncii clasa I, reușind în 20 de ani de activitate să acumuleze aparatură și standuri de încercări moderne, specialiști de înaltă calificare și ateliere proprii de construcții prototipuri.

Punte tensometrică tipN 2302
Puntea tensometrică tipN 2302 era realizată de Întreprinderea de aparate electro-tehnice de măsură și industriale (Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 9-11) și era folosită pentru măsurători statice și dinamice ale eforturilor mecanice și ale deformațiilor, 6 canale de măsură, ieșire pentru osciloscop sau înregistrator, etalonare internă.