sâmbătă, 31 decembrie 2016

Elemente de industrializare într-un manual de limba română (clasa a VII-a)

 Două lecții selectate dintr-un manual de limba română de clasa a VII-a în care sunt prezente câteva elemente de industrializare.

1. Paul Anghel, Drum spre vest, pe hotarul „Victoriei” (***, Victoria de la Oltina, București, 1961)
Cititorul este purtat în Dobrogea, pe văile Oltinei, unde prin intermediul lui Paul Anghel, în vizită în acele locuri, face cunoștință cu colectiviștii „Victoriei” și cu tânărul secretar de partid zonal. În acea zonă se folosesc îngrășăminte chimice, soiuri noi de plante, și află că planul pe anul 1965 este în pregătire, dar mai ales se face un exercițiu de imaginație, cu zona „Dobrogea colectivizată” în anii 2000 și nevoia de cadre specializate:
„Sîntem în anul 2000! Opt mecanici este chiar foarte puțin pentru «Victoria». Pierdeți din vedere că s-a trecut la mecanizarea și automatizarea generală!”
Un alt pasaj interesant:
„Bine, dar sînt atîtea profesii!... Chimizarea agriculturii cere, în alt stadiu de dezvoltare, ingineri chimiști. Selecționarea soiurilor cere de-acum biologi experimentați. Ce ne facem cu introducerea izotopilor radioactivi?... Vedeți, atîtea profesii noi!”

2. Geo Bogza, Fabrică și munte („Contemporanul”, nr. 29 (83), 23 iulie 1962)
„Fabrica «Rarăul» de la Cîmpulung-Moldovenesc se înfățișează privirilor ca o adevărată bijuterie. Ea este cea dintîi bijuterie care se ivește pe pămînturile Sucevei după un mare număr de ani”. Geo Bogza prezenta cum s-au desfășurat lucrările de construcție, o sursă importantă pentru industrializare peste decenii:
„Se ridicau în același timp ziduri, se trasau drumuri, se schimba o linie ferată, se puneau acoperișuri, se montau cazane și se despachetau utilaje de cel mai înalt nivel al tehnicii mondiale”.
Peisajul din zona Sucevei s-a schimbat și iată cum descrie această situație scriitorul:
„Faptul că acolo, unde orice frumusețe venea de demult, a putut apărea o alta nouă, a zilelor noastre, a trecut ca un lung sunet de corn peste sufletul oamenilor sensibili și mîndri de pe valea Moldovei”.

Sursa: Alecsandrina Tutoveanu, Ion Popescu, Limba romînă. Manual pentru clasa a VII-a, București, 1964, p. 128-133, 148-155.