marți, 27 decembrie 2016

Elemente de industrializare într-un manual de limba franceză

Propaganda comunistă se regăsea și în manualele de franceză, precum cel semnat de Ion Diaconu și Ion Vicol, Limba franceză. Manual pentru clasa a IX-a, București, 1968.
Procesul de industrializare nu avea nici el cum să lipsească.
Lecția „Un anniversaire historique” ne învăța despre semnificația zilei de 30 Decembrie („Apres l’abolition de la monarchie, le peuple travailleur, sous la direction du Parti de la classe ouvrière, proclame la République et passe à l’édification d’une ville nouvelle”) și avea ca imagine însoțitoare un desen al unui combinat siderurgic; lecția „Une date mémorable” era rezervată grevei de la Uzinei Grivița din 1933, când „la classe ouvrière de notre patrie a donné le signal de la lutte contre le fascisme en Europe”, lecția fiind introdusă de o imagine de epocă (?), iar totul este și mai clar în lecția „Dans une usine”, elevii din acel text fiind purtați într-o uzină siderurgică, prin hala de laminoare și la alte ateliere, iar elevii ce citeau lecția erau învățați că „Le travail este un question d’honneur et de patriotisme”. Lecția se încheia cu același citat, care era și tradus în limba română, o chestie ce se pare că trebuia întipărită cu atenția în mintea copiilor. Imaginea din lecția anterioară era bineînțeles un interior de fabrică siderurgică. Alegerea acestui tip de fabrică nu era tocmai întâmplător pentru că industria siderurgică (metalurgică feroasă) era una dintre principalele ramuri industriale capabilă, în viziunea comunistă, să aducă bunăstarea economică și pe cea a societății.  
Astfel de exemple sunt variate atât în ceea ce privește tipul de manuale, cât și lecțiile.
Sursa: Ion Diaconu, Ion Vicol, Limba franceză. Manual pentru clasa a IX-a, București, 1968, p. 52, 53, 73, 76, 77.