joi, 29 decembrie 2016

Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor CNIT

Cu origini datând din 1881 (Societatea Politehnică) și 1918 (Asociația Generală a Inginerilor din România), dar cu o primă formă în comunism din 1949, când funcționa sub numele Asociația generală a inginerilor (Asociația Științifică a Inginerilor și Tehnicienilor din 1951), Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor (din 1962) se ocupa de „răspîndirea cunoștințelor științifice și tehnice în masa largă a muncitorilor și stimulării cunoștințelor tehnice în cadrul Festivalului «Cîntarea României». Era investită cu această putere și pentru că din 1949 reunea mai multe asociații și societăți: Asociația Generală a Inginerilor din România, Societatea Politehnică, Asociația Generală a Inginerilor Cadastrali și Asociația Generală a Subinginerilor. CNIT întreținea mai multe relații cu instituții internaționale de profil și edita în țara mai multe publicații, organizând și numeroase manifestăi științifice.

Sursa: ***, Societăți și asociații în știința românească, București, 1981, p. 53, 70.