vineri, 23 decembrie 2016

Centrul de Sudură și Încercări la Oboseală Timișoara


Centrul de Sudură și Încercări la Oboseală Timișoara (Bd. Mihai Viteazu nr. 30) efectua „pe bază de contracte, studii și cercetări privind tehnologii de sudare a oțelurilor, tăiere și sudare cu plasmă și microplasmă, dezvoltarea materialelor pentru sudare – oțeluri, electrozi, fluxuri, examinarea compatibilității la sudare (metale, materiale de adaos), încercări mecanice pentru metale și îmbinări sudate, control defectoscopic – ultrasonic și magnetic, examinări la frecare-uzare, pentru metale și garnituri de fricțiune, analize chimice – analize metalografice – optice și electronice, determinări extensometrice (mecanice, optice, electrice), tehnologii și echipamente pentru procedee neconvenționale de sudare”. Foarte important Centrul din Timișoara acorda asistență tehnică și organiza cursuri de specializare. Cele din urmă era importante pentru că această instituție era unică prin specializarea sa.