marți, 27 decembrie 2016

Ce autori și opere putem studia dintr-un manual de limba română din anul 1965?

Un manual de limba română pentru clasa a VIII-a este un produs industrial ca oricare altul în 1965, dincolo de specificul său: apare în 341000 exemplare (format 16/70x100) cu tiparul executat la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”, unitatea industrială fanion a poligrafiei românești.
Fiind un produs al mijlocului anilor 1960, manualul are caracteristici pe care le putem intui. Printre acestea notăm o preferință asupra autorilor propuși pentru studiu elevilor ca și asupra operelor semnate de ei.
În ceea ce privește nota biografică a fiecărui autor se poate observa din nou o selecție asupra momentelor importante, în viziunea autorilor de manual din acea vreme (vezi Tudor Arghezi amintit cu „cele mai valoroase volume de versuri sînt 1907 și Cîntare omului” sau despre care se mai spune „După eliberare, poetul se alătură luptei pentru construirea socialismului și duce o activitatea rodnică în calitate de membru al Academiei R.P.R. și președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor din R.P.R.”). Alți autori, alte detalii, dar să mai menționăm, ca fapt divers, că doar Mihai Eminescu avea o notă bibliografică întinsă pe două pagini și 4 rânduri, devansându-l cu greu pe Mihail Sadoveanu, cu ale sale două pagini, în timp ce majoritatea celorlalți autori se puteau lăuda cu nici jumătate de pagină.
După selecția de autori și opere intercalată cu alte lecții, manualul continua cu partea de lecții de gramatică, care avea dedicată mai mult de jumătate din întinderea întregului manual (150/286 de pagini).
Fără a mai zăbovi și asupra altor aspecte care ar putea întregi o viitoare analiză asupra acestui manual, menționăm, în rândurile de mai jos, selecția de autori și opere realizată de cei doi autori de manual:
Ion Neculce-Aprodul Purice
Nicolae Bălcescu-Bătălia de la Giurgiu
Vasile Alecsandri-Dan, căpitan de plai
Mihai Eminescu-Împărat și proletar, Lacul
Ion Creangă-Fragment de autobiografie, Amintiri din copilărie
Ion Luca Caragiale-O scrisoare pierdută
Ioan Slavici-Budulea Taichii
George Coșbuc-În miezul verii
Liviu Rebreanu-Pădurea Spânzuraților
Mihail Sadoveanu-Baltagul
Tudor Arghezi-Flămînzenii, Născocitorul
Mihai Beniuc-Închinare
Geo Bogza-Pe Bistrița și pe Trotuș
Eugen Jebeleanu-Lidice
Marin Preda-Desfășurarea
 
Sursa: Florin Popescu, Mircea Cucu, Limba română. Manual pentru clasa a VIII-a, București, 1965, 286 p.