sâmbătă, 12 noiembrie 2016

Funcții în învățământul superiorConform Legii 57 din 1974 (a retribuției muncii) în învățământul superior existau următoarele funcții: rector, prorector, decan, prodecan, director educativ de cămine studențești, șef catedră, profesor universitar, conferențiar universitar, șef lucrări (lector) universitar, asistent universitar și asistent universitar stagiar.