joi, 10 noiembrie 2016

Funcții în învățământul preuniversitar

Conform Legii 57 din 1974 (a retribuției muncii) în învățământul preuniversitar existau următoarele funcții:
- director
- director adjunct
- profesor la licee, școli de specializare postliceale, de maiștri și profesor ingineri la școlile profesionale
- profesor la disciplinele din specialitatea de bază a liceelor industriale, agricole, silvice, economice și sanitare, a școlilor de specializare postliceală și a școlilor de maiștri
- profesor în învățământul primar, gimnazial și profesional
- profesor
- institutor
- învățător, educatoare grădiniță, educator
- maistru-instructor (la atelierele școală de la toate formele de învățământ)
- profesor (fără studii corespunzătoare)
- învățător, educatoare (fără studii corespunzătoare)
- maistru-instructor (fără studii corespunzătoare)
Profesorii putea avea statutul de stagiar, definitiv, cu grad didactic II și cu grad didactic I.