miercuri, 9 noiembrie 2016

Funcții în învățământ

În afara funcțiilor din sistemul de învățământ precum profesor, educator, prodecan, decan, rector și alte asemănătoare, existau și altele corespunzătoare activităților care asigurau sistemului de învățământ funcționarea. Conform Legii 57 din 1974 (a retribuției muncii) aceste alte funcții erau următoarele:
- director economic-gospodăresc (institut de învățământ superior)
- contabil șef
- secretar șef
- secretar principal
- secretar
- director educativ de cămine
- director administrație permanentă tabără, conducător tabără școlară
- șef atelier școală
- administratotr (cămin studențesc, cantină, școală – internat, tabără, colonie)
- administrator ajutor cantină
- laborant principal
- laborant, pedagog școală
- supraveghetor de noapte.
În centrele de perfecționare existau funcțiile: director, expert intructor principal și expert instructor.