sâmbătă, 12 noiembrie 2016

Funcții în învățământul superiorConform Legii 57 din 1974 (a retribuției muncii) în învățământul superior existau următoarele funcții: rector, prorector, decan, prodecan, director educativ de cămine studențești, șef catedră, profesor universitar, conferențiar universitar, șef lucrări (lector) universitar, asistent universitar și asistent universitar stagiar.

vineri, 11 noiembrie 2016

Întreprinderea de in Joseni

Întreprinderea din comuna Joseni, județul Harghita a fost înființată în data de 20 august 1974 prin redenumirea Întreprinderii de in Cristur din subordinea Trustului inului, cânepii și bumbacului București de sub îndrumarea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor.

Sursa: HCM nr. 1096 din 20 august 1974.

joi, 10 noiembrie 2016

Funcții în învățământul preuniversitar

Conform Legii 57 din 1974 (a retribuției muncii) în învățământul preuniversitar existau următoarele funcții:
- director
- director adjunct
- profesor la licee, școli de specializare postliceale, de maiștri și profesor ingineri la școlile profesionale
- profesor la disciplinele din specialitatea de bază a liceelor industriale, agricole, silvice, economice și sanitare, a școlilor de specializare postliceală și a școlilor de maiștri
- profesor în învățământul primar, gimnazial și profesional
- profesor
- institutor
- învățător, educatoare grădiniță, educator
- maistru-instructor (la atelierele școală de la toate formele de învățământ)
- profesor (fără studii corespunzătoare)
- învățător, educatoare (fără studii corespunzătoare)
- maistru-instructor (fără studii corespunzătoare)
Profesorii putea avea statutul de stagiar, definitiv, cu grad didactic II și cu grad didactic I.

miercuri, 9 noiembrie 2016

Funcții în învățământ

În afara funcțiilor din sistemul de învățământ precum profesor, educator, prodecan, decan, rector și alte asemănătoare, existau și altele corespunzătoare activităților care asigurau sistemului de învățământ funcționarea. Conform Legii 57 din 1974 (a retribuției muncii) aceste alte funcții erau următoarele:
- director economic-gospodăresc (institut de învățământ superior)
- contabil șef
- secretar șef
- secretar principal
- secretar
- director educativ de cămine
- director administrație permanentă tabără, conducător tabără școlară
- șef atelier școală
- administratotr (cămin studențesc, cantină, școală – internat, tabără, colonie)
- administrator ajutor cantină
- laborant principal
- laborant, pedagog școală
- supraveghetor de noapte.
În centrele de perfecționare existau funcțiile: director, expert intructor principal și expert instructor.