sâmbătă, 10 septembrie 2016

Uzina de mașini electrice ,,Klement Gottwald” București,,Șeful brigăzii se preocupă permanent de ridicarea calificării tinerilor muncitori din brigadă” stă scris în legenda acestei poze din ziarul de joi, 4 august 1960, ,,Scânteia”. Perfecționarea continuă era un laitmotiv pentru muncitorul de tip nou, dorit de liderii politici și creionat de propagandă.

Sursa foto: ,,Scânteia”, 1960, nr. 4904.