sâmbătă, 13 august 2016

Combinatul de cauciuc JilavaSecția de cauciuc regenerat din cadrul combinatului este dotată cu mașini și utilaje perfecționate care asigură mecanizarea completă a procesului de producție. Cauciucul regenerat este materie primă pentru fabricarea diferitelor articole tehnice, tălpi de cauciuc și microporos pentru încălțăminte.

Sursa foto: ,,Scânteia”, 1960, nr. 4859.