vineri, 8 iulie 2016

Uzina ,,23 August” București - întreceri socialiste

Uzina ,,23 August” București - ,,În întrecerea în cinstea Congresului partidului, muncitorii din echipele prim-topitorului Tudorică recuperează zilnic aproape 240 kg deșeuri de oțel. Tonele de deșeuri recuperate pe primul trimestru al anului echivalează cu suma de 250.000 lei economii”. Observăm că se subsumează eforturile muncitorilor industriali unor evenimente politice, o situație des întâlnită în timpul regimul comunist. PCR era prezentat de propagandă drept ,,conducătorul” întregii economii, în centrul dezvoltării sale aflându-se industria și ramura sa grea (industria siderurgică, a construcțiilor de mașini, energetică, chimică). Propaganda puncta în nenumărate ocazii efortul unora dintre muncitori (prim-muncitori sau fruntași) și de ce ei munceau peste normalul celorlalți muncitori: în beneficiul Partidului, ,,pentru construirea socialismului”. Iată un fragment din același text de legendă a unei fotografii din  ,,Scânteia”, 4 mai 1960: ,,Bătălia pentru economii îl preocupă pe membrul de partid Marin Tudorică ceas de ceas, zi de zi. La uzină, în discuțiile cu muncitorii, la cabinetul tehnic sau seara, acasă, în fața cărților de specialitate, în mintea tovarășului Tudorică se înfiripă proiecte de inovații. La unul din cuptoarele electrice, tovarășul Tudorică a propus înlocuirea cărămizii refractare din import cu cărămidă din siliciu. Rezultatul: 90.000 lei economii lunar. În același timp, productivitatea muncii a crescut cu 50 la sută, iar viața cuptorului s-a prelungit de două ori mai mult”. La muncă sau în timpul serviciul, gândurile către îndeplinirea obiectivelor de serviciu nu trebuie să fie oprite. Totul trebuia pus în slujba producției. Inovațiile nu făceau excepție și ele erau rezultatul unei documentări bune („în fața cărților de specialitate”/,,se înfiripă proiecte de inovații”). Introduse în practică, inovațiile trebuiau să aibă efecte directe, semnificative (,,50 la sută”) și imediate. Producția de fabricate autohtone în detrimentul celor străine era un plus (,,înlocuirea cărămizii refractare din import cu cărămidă din siliciu”), realizarea de economii la fel (,,90.000 lei economii lunar”) și bineînțeles întreținerea utilajului din dotare (,,viața cuptorului s-a prelungit de două ori mai mult”). Multe astfel de texte erau incluse în paginile ziarului ,,Scânteia”. Industrializarea era dorită, dar nu oricum, în folosul Partidului, sub conducerea sa și în limita obiectivelor trasate de el.

Sursa foto: ,,Scânteia”, 1960, nr. 4824.