sâmbătă, 4 iunie 2016

Sudoriță la Uzinele ,,Mao Țze-dun” BucureștiSudorița Maria Tudor care ,,pentru hărnicia ei în muncă și calitatea lucrărilor pe care le execută, este apreciată de întreg colectivul secției” (Uzinele ,,Mao Țze-dun” București). Nu o dată se observă cum propaganda comunistă aducea în prim-plan femeia și posibilitatea ca ea să se afirme prin muncă. Egalitatea de șanse și egalitatea între sexe erau îndelung afirmate în epocă în scopul creșterii prestigiului regimului politic autohton și în general a celui comunist, dar avea și cauze concrete: pentru producția industrială era nevoie de multă forță de muncă, mai ales că în primii ani după război se simțea o penurie explicabilă prin nenorocirile provocate de cel de-Al Doilea Război Mondial.

Sursa foto: ,,Scânteia”, 1960, nr. 4773.