vineri, 20 mai 2016

Salariată la Fabrica ,,Dacia” BucureștiAna Ghinea Voicu - șefa celei mai bune brigăzi de filatoare, care a produs peste planul de producție o cantitate de fire din care se pot țese aproape 20.000 metri de pânză (Fabrica ,,Dacia” București).
Brigada ei depășea zilnic sarcina de plan. Ni se spune că ,,aceasta se datorește în bună parte brigadierei, în afară de faptulă că ea muncește în așa fel încât să fie mereu exemplu demn de urmat pentru tovarășele sale, se ocupă continuu de ridicarea calificării celor 11 muncitoare care formează brigada și acordă o atenție deosebită organizării judicioase a lucrului, disciplinei exemplare în producție, aplicării metodelor înaintate de lucru, bunei întrețineri a mașinilor”. Observăm că apar și în această descriere numeroase laitmotive dragi propagandei: muncitoare model, încercând astfel atragerea și a femeilor în munca industrială, care reușește să conducă un colectiv de muncitoare, cu rezultate bune în producție, cu disciplină, cu puterea exemplului, cu introducerea tehnicii noi, dar și cu grijă față de utilajele care există deja.


Sursa foto: ,,Scânteia”, 1960, nr. 4756.