marți, 17 mai 2016

Angajați la Uzinele ,,Mao Țze-dun” BucureștiLăcătuși montatori discutând cu un inginer despre posbilitatea îmbunătățirii unei piese metalice (Uzinele ,,Mao Țze-dun” București).
Trebuie expuse câteva idei, pe baza a unei mulțimi de fotografii, precum cea de mai jos.
Și muncitorii și inginerii sunt amintiți cu nume în numeroase fotografii, precum se întâmpla și în alte numerele din ,,Scânteia” cu alte colective de muncitori. Ei erau în primplan în cadrul propagandei comuniste, care mai vrea să transmită și că inginerul arată o preocupare spre a ajuta pe ceilalți muncitori, adică cel cu pregătire superioară se transformă într-un profesor în uzină pentru ceilalți muncitori cu o pregătire inferioară  totul în sprijinul unei producții semnificative cantitativ și calitativ.
Foarte important că este profesor la locul muncii, o formulă preferată în comunism în locul ,,învățătului în gol, de dragul învățătului”, sau altfel spus intelectualitatea vine în sprijinul muncitorimii, care în lozincile și în actele legislative ale vremii, precum și Constituții, era clasa ,,conducătoare”, alături de țărănime. Și ghiciți cine ,,avea rolul de conducător”? Ați ghicit, PCR, dar nu de dragul conducerii în van, ci pentru ,,un viitor luminos - socialismul, un milenarism ca și alte totalitarisme”.

Sursa foto: ,,Scânteia”, 1960, nr. 4743.