joi, 24 martie 2016

Roci diorite

- roci plutonice
-- diorite cu biotit
-- diorite cu biotit și hornblendă
-- diorite cu hornblendă
-- diorite cu biotit și hipersten
-- diorite cu hipersten
-- diorite cu augit
- roci filoniene
-- porfirele dioritice
-- porfirele microdioritice
-- aplitele
-- lamprofirele dioritice
- roci efuzive
-- andezitele cu piroxeni
-- andezitele cu augit
-- andezitele cu hornblendă
-- andezitele cu biotit
-- andezitele cu olivină
-- hialoandezitice
-- retinite
-- perlite
-- obsidiane
-- poncii andezitice
-- brecii
-- aglomerate
-- cinerite andezitice
-- porfirele augitice
-- tufuri porfirice
-- hornblendă-biotit albitofire

Sursa: Teofil Gridan, Petrologia - știință a rocilor, București, Editura Albatros, 1983, p. 170, 171.