duminică, 10 ianuarie 2016

Combinatul chimic Giurgiu,,Pe data de 1 decembrie 1975 se înființează Combinatul chimic Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, județul Ilfov, în subordinea Centralei industriale de produse anorganice Râmnicu Vâlcea de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Chimice”.
Combinatul chimic Giurgiu fabrica produse clorosodice, erbicide, intermediari, glicerină și alte produse chimice.
Sursa: DP nr. 254 din 26 noiembrie 1975 privind înființarea Combinatului chimic Giurgiu.

duminică, 3 ianuarie 2016

Centralele industriale care funcționau în subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini în anul 1985Centrala industrială de autovehicule de transport
Centrala industrială de tractoare și mașini agricole
Centrala industrială de autoturisme
Centrala industrială de indsutrială navală
Centrala industrială de de rulmenți și organe de asamblare
Sursa: DCS nr. 221 din 28 iulie 1985.