sâmbătă, 31 decembrie 2016

Produse fabricate de Uzina Tehnometal Timișoara
Etuva electrică
Mașini agricole pentru selectarea și tratarea semințelor
Utilaje complete pentru complexe avicole
Uscătoare de furaje verzi
Instalații complexe de nutrețuri combinate
Instalații complexe pentru silozuri
Transportoare cu melc și cu bandă
Elevatoare simple și duble
Utilaje pentru fabricile de zahăr și de ulei

Produse obținute la Fabrica de Aparate Electronice de Măsură și Industriale FAEMI BucureștiFabrica de Aparate Electronice de Măsură și Industriale FAEMI București
Șoseaua Fabricii de Glucoză nr. 9-11

Numărător universal cu 6 cifre (FN1-6/A)
Umidometru electronic
Vibrometru portabil tranzistorizat
Osciloscopul de serviciu OS-1
Voltmetru numeric cu 4 cifre VN1-4/B
Tranzistormetru
Generator de joasă tensiune
Voltmetru electronic universal
Torsiometru electronic TSE-L

ICE București


Institutul de Cercetări Electronice (ICE)


Elemente de industrializare într-un manual de limba română (clasa a VII-a)

 Două lecții selectate dintr-un manual de limba română de clasa a VII-a în care sunt prezente câteva elemente de industrializare.

1. Paul Anghel, Drum spre vest, pe hotarul „Victoriei” (***, Victoria de la Oltina, București, 1961)
Cititorul este purtat în Dobrogea, pe văile Oltinei, unde prin intermediul lui Paul Anghel, în vizită în acele locuri, face cunoștință cu colectiviștii „Victoriei” și cu tânărul secretar de partid zonal. În acea zonă se folosesc îngrășăminte chimice, soiuri noi de plante, și află că planul pe anul 1965 este în pregătire, dar mai ales se face un exercițiu de imaginație, cu zona „Dobrogea colectivizată” în anii 2000 și nevoia de cadre specializate:
„Sîntem în anul 2000! Opt mecanici este chiar foarte puțin pentru «Victoria». Pierdeți din vedere că s-a trecut la mecanizarea și automatizarea generală!”
Un alt pasaj interesant:
„Bine, dar sînt atîtea profesii!... Chimizarea agriculturii cere, în alt stadiu de dezvoltare, ingineri chimiști. Selecționarea soiurilor cere de-acum biologi experimentați. Ce ne facem cu introducerea izotopilor radioactivi?... Vedeți, atîtea profesii noi!”

2. Geo Bogza, Fabrică și munte („Contemporanul”, nr. 29 (83), 23 iulie 1962)
„Fabrica «Rarăul» de la Cîmpulung-Moldovenesc se înfățișează privirilor ca o adevărată bijuterie. Ea este cea dintîi bijuterie care se ivește pe pămînturile Sucevei după un mare număr de ani”. Geo Bogza prezenta cum s-au desfășurat lucrările de construcție, o sursă importantă pentru industrializare peste decenii:
„Se ridicau în același timp ziduri, se trasau drumuri, se schimba o linie ferată, se puneau acoperișuri, se montau cazane și se despachetau utilaje de cel mai înalt nivel al tehnicii mondiale”.
Peisajul din zona Sucevei s-a schimbat și iată cum descrie această situație scriitorul:
„Faptul că acolo, unde orice frumusețe venea de demult, a putut apărea o alta nouă, a zilelor noastre, a trecut ca un lung sunet de corn peste sufletul oamenilor sensibili și mîndri de pe valea Moldovei”.

Sursa: Alecsandrina Tutoveanu, Ion Popescu, Limba romînă. Manual pentru clasa a VII-a, București, 1964, p. 128-133, 148-155.

Uzina Automatica București


vineri, 30 decembrie 2016

IPRS Băneasa


Întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale București


Radioreceptorul Junior


Radioreceptorul Junior era produs de Electronica (Fabrica de piese și aparate de radio, televizoare și electronică industrială). Cu ce se lăuda Juniorul? Radioreceptorul asigura „o reproducere sonoră, naturală și plăcută, în gamele de unde lungi, medii și scute”, fiind dotat cu „dispozitive simple și originale de acord și comutare”, totul într-o prezentare aleasă, facilitată de o „casetă elegantă cu o mască ornament din material plastic, care se adaptează în mod armonios la orice interior”.

Reviste ASITAutomatica și electronica
Celuloză și hârtie
Electrotehnică
Energetică
Hidrotehnică
Industria lemnului
Industria textilă
Industria ușoară
Metalurgia și construcția de mașini
Petrol și gaze
Revista construcțiilor și a materialelor de construcții
Revista de chimie
Revista industria alimentară-produse animale
Revista industria alimentară-produse vegetale
Revista minelor
Revista pădurilor
Revista transporturilor
Telecomunicații