miercuri, 30 decembrie 2015

Întreprinderea metalurgică Beclean,,Pe data de 1 noiembrie 1976 se înființează Întreprinderea metalurgică Beclean, în subordinea Centralei industriale de prelucrări metalurgice București, de sub îndrumarea și controlulul Ministerului Industriei Metalurgice, cu sediul în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud”.
Întreprinderea metalurgică Beclean realiza sârmă, cuie și plase sudate și funcționa sub coordonarea Centralei industriale de prelucrări metalurgice București.
Sursa: DCS nr. 349 din 15 octombrie 1976 privind înființarea Întreprinderii metalurgice Beclean, în subordinea Centralei industriale de prelucrări metalurgice Bucureșt, și a Întreprinderii de construcții metalice Tecuci, în subordinea Centralei industriale siderurgice Galați.