duminică, 20 decembrie 2015

Întreprinderea de construcții metalice Tecuci,,Pe data de 1 noiembrie 1976 se Întreprinderea de construcții metalice Tecuci, în subordinea Centralei industriale siderurgice Galați, de sub îndrumarea și controlulul Ministerului Industriei Metalurgice, cu sediul în municipiul Tecuci, județul Galați”.
Întreprinderea de construcții metalice Tecuci fabrica construcții metalice pentru construcții industriale.
Sursa: DCS nr. 349 din 15 octombrie 1976 privind înființarea Întreprinderii metalurgice Beclean, în subordinea Centralei industriale de prelucrări metalurgice Bucureșt, și a Întreprinderii de construcții metalice Tecuci, în subordinea Centralei industriale siderurgice Galați.