miercuri, 30 decembrie 2015

Întreprinderea metalurgică Beclean,,Pe data de 1 noiembrie 1976 se înființează Întreprinderea metalurgică Beclean, în subordinea Centralei industriale de prelucrări metalurgice București, de sub îndrumarea și controlulul Ministerului Industriei Metalurgice, cu sediul în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud”.
Întreprinderea metalurgică Beclean realiza sârmă, cuie și plase sudate și funcționa sub coordonarea Centralei industriale de prelucrări metalurgice București.
Sursa: DCS nr. 349 din 15 octombrie 1976 privind înființarea Întreprinderii metalurgice Beclean, în subordinea Centralei industriale de prelucrări metalurgice Bucureșt, și a Întreprinderii de construcții metalice Tecuci, în subordinea Centralei industriale siderurgice Galați.

vineri, 25 decembrie 2015

Întreprinderea de produse electrotehnice BistrițaLa 1 ianuarie 1982 Combinatul industrial pentru construcții de mașini Bistrița a fost reorganizat. În urma acestui proces a luat ființă Întreprinderea de produse electrotehnice Bistrița având ca obiect de activitate fabricarea de cabluri de semnalizare, materiale electroizolante, conductori electrici izolați în cauciuc, acumulatori auto și de tracțiune (inclusiv de bacuri), mijloace de automatizare electrotehnice, conductori de aluminiu și oțel-aluminiu neizolați pentru linii electrice aeriene, cabluri de tracțiune și echipamente pentru secții de acoperiri metalice.
Sursa: DCS nr. 406 din 29 decembrie 1981 privind înființarea unor întreprinderi industriale prin reorganizarea Combinatului industrial pentru construcții de mașini Bistrița.

duminică, 20 decembrie 2015

Întreprinderea de construcții metalice Tecuci,,Pe data de 1 noiembrie 1976 se Întreprinderea de construcții metalice Tecuci, în subordinea Centralei industriale siderurgice Galați, de sub îndrumarea și controlulul Ministerului Industriei Metalurgice, cu sediul în municipiul Tecuci, județul Galați”.
Întreprinderea de construcții metalice Tecuci fabrica construcții metalice pentru construcții industriale.
Sursa: DCS nr. 349 din 15 octombrie 1976 privind înființarea Întreprinderii metalurgice Beclean, în subordinea Centralei industriale de prelucrări metalurgice Bucureșt, și a Întreprinderii de construcții metalice Tecuci, în subordinea Centralei industriale siderurgice Galați.

vineri, 4 decembrie 2015

Produse realizate de industria medicamentelor – 1970

- comprimate și drajeuri
- soluții uz intern
- fiole
- extracte apoterapice
- extracte vegetale
- unguente
- tincturi
- glicol
- placentolul tebezona
- hidrazida acidului izonicotinic
- nitrofuranul
- complex B
- metionină
- cordiamin
- fertonin
- paludrina
- ascorutin
- rutifilin
- placentă Filatov
- testosin

Sursa: Mihail Florescu, Industria chimică și petrochimică din România. Studii și articole, București, Editura Tehnică, 1972, p. 19.