vineri, 6 noiembrie 2015

Produse petrochimice

- pe baza chimizării metanului – negru de fum, amoniac, metanol, formaldehidă, acid formic, acid cianhidric, acetilenă, acetonă, acetaldehidă, acid acetic, solvenți clorurați.
- pe baza chimizării produselor petroliere – benzen, toluen, concentrate xilenice, detergenți, acizi grași, acizi naftenici.

Sursa: Mihail Florescu, Industria chimică și petrochimică din România. Studii și articole, București, Editura Tehnică, 1972, p. 120.