duminică, 15 noiembrie 2015

Principalele produse chimice – 1965

- sodă caustică
- sodă calcinată
- acid sulfuric
- carbid
- îngrășăminte fosfatice
- îngrășăminte azotoase
- antidăunători (insecticide, fungicide, ierbicide)
- mase plastice și rășini sintetice
- fire și fibre chimice (fire și fibre sintetice, fire și fibre celulozice)
- cauciuc sintetic
- anvelope.                        

Sursa: Mihail Florescu, Industria chimică și petrochimică din România. Studii și articole, București, Editura Tehnică, 1972, p. 112.